Nieuws

Dit jaar is er meermaals contact geweest tussen de gemeente, omwonenden van de Feike Bruinsmalaan en het dorpsbelang Marknesse over de Feike Bruinsmalaan. Hierbij zijn verschillende wensen vanuit de omgeving besproken over de inrichting van de weg en de aanleg van een schelpenpad of tegelpad langs de weg. Ook de (on)mogelijkheden op met name verkeerskundige vlak zijn hierbij besproken. Vooralsnog heeft de afstemming (veelal per e-mail) nog niet tot eenduidige oplossingen geleid. Daarom hierbij een aantal zaken overzichtelijk onder elkaar met voorstellen tot aanpassing.

Dit keer een nieuwe presentatie, die op donderdag 3 november en vrijdag 4 november zal worden getoond in de Ontmoetingsruimte van de PKN Kerk in Marknesse, u wel bekend. Het is de bedoeling om dan de serie van het jubileumfeest 80 jaar Marknesse te laten zien voor de inwoners van Marknesse, maar ook andere belangstellenden zijn natuurlijk welkom! De entree is gratis en deze avond zal om 19.30 uur beginnen; er is een pauze tussendoor, waarin u een kopje koffie of thee zal kunnen drinken. De serie is een terugblik op het Feest 80 jaar Marknesse Beest 80 gezellig!

We zullen hopen dat het weer een mooie avond zal worden, aan het onderwerp zal het vast niet liggen. Dus zet deze data snel in uw agenda en mis het niet!.

vrijwilligers

Goedendag,

Hieronder de link naar het activiteitenprogramma van Markehof.

activiteiten_programma_september_.pdf

 

Team Welzijn 

zorg oude nen nieuwe land

Knipsel.JPG

Geld beschikbaar voor jouw buurt

Plannen voor iets nieuws in jouw buurt? Bijvoorbeeld een nieuwe
speeltuin, een jeu de boulesbaan, een ontmoetingsplek of komt de viering
van het dorpsjubileum eraan? Provincie Flevoland heeft geld beschikbaar
voor nieuwe plannen in dorpen en buitengebieden die minimaal € 10.000
kosten.

Hoe werkt dat precies? Ten minste de helft van het geld voor het plan
heb je met andere buurtbewoners al opgehaald. Bijvoorbeeld bij fondsen,
met acties of sponsoring. Maximaal de andere helft van het geld kan dan
geschonken worden door de provincie.

Beste relatie,

Enkele maanden geleden hebben wij voor onze inwoners de Thuiskamer
geopend. In de Thuiskamer kunnen mensen op een laagdrempelige manier
terecht met hun vragen over zorg en welzijn - een afspraak maken is niet
nodig. Dat mensen dit prettig vinden, blijkt wel uit het feit dat we al
veel bezoekers hebben mogen verwelkomen.

Het nieuwe aanbod van de Vrijwilligersacademie is er weer.

Workshops voor vrijwilligers en andere geïnteresseerden in
Noordoostpolder.

Zie snel naar bijgevoegde gids!!

pdftrainingsaanbod_herfst_2022.pdf

Hierbij een uitnodiging voor een lezing op 6 oktober van Rina Stam over haar ervaringen met dementie waar ze haar boek ‘Welke dag is het
vandaag?’
over heeft geschreven.
Iedereen is welkom (na opgave).
Wij zien u graag in de Bosfluiter.

Hartelijke groet,

 De Ontmoeting, Geesje de Boer, Wilma Gaanderse, Ria Maes

voor meer informatie klik op onderstaande link,

uitnodiging_6_oktober_.pdf

Emmeloord – SeniorWeb-Noordoostpolder gaat per 1 augustus 2022 verhuizen.

De afgelopen jaren hield het SeniorWeb Noordoostpolder inloopspreekuur en computerlessen in een lokaal van Basisschool De Planthof aan de Fjord 44 te Emmeloord. Maar De Planthof heeft alle lokalen zelf nodig dus moet SeniorWebNoordoostpolder naar een andere lokatie.

SeniorWebNOP is een vrijwilligersorganisatie en sinds de oprichting; 28 juli 2003, helpt SeniorWebNOP zoveel mogelijk 50-plussers wegwijs te maken in het gebruik van de huidige moderne communicatiemiddelen. Of dat een PC, een laptop, tablet of smartphone is, of alle nieuwe op de markt komende ICT toepassingen. Bij SeniorWebNOP leer je ermee om te gaan of wordt je geholpen een probleem op te lossen. Want de computer vindt steeds meer toepassingen in de steeds verder digitaliserende maatschappij. Denk aan 'face-timen' met de kleinkinderen. Of het bekijken van hun 'video-flogs'. Hoe vind je het juiste YouTube filmpje......of maak je er zelf één? Hoe stel ik op Facebook in wie mijn berichten kan/mag lezen? of....Waar vind ik handige apps en hoe installeer ik ze op mijn smartphone of tablet?

Afsluitingen tijdens asfalteren N715 Oosterringweg
Momenteel werkt de provincie Flevoland aan de reconstructie van de N715 Oosterringweg. De planning is erop gericht om de weg op uiterlijk zaterdag 30 juli 2022 weer in twee richtingen open te stellen voor het doorgaande verkeer. De weg wordt in delen geheel afgesloten op het moment dat de asfaltdeklagen aangebracht worden. Deze werkzaamheden zullen gefaseerd plaatsvinden tijdens verkeersluwe periodes tussen vrijdag 15 juli en maandag 25 juli 2022.

Gezocht 2

Contact 1

VW Tuinklus 1

Marknesser vlag2 2

Marknesser vlag
Heeft u nog geen Marknesser vlag? En wilt u tijdens het Dorpsfeest er graag één aan uw gevel of in uw mast laten wapperen? Dat kan!!!
Stuur een mail, een Whatsapp bericht of bel naar Dion Mercuur, Warande 105.
E: dionmercuur@gmail.com; T: 06-21206431
Op afspraak kunt u tegen contante betaling de vlag(gen) afhalen.

Marknesser gevelvlag, 100 x 150 cm, € 20,00
Marknesser mastvlag, 150 x 225 cm, € 45,00

(Na de feestweek zijn de vlaggen weer zoals gebruikelijk te bestellen via penningmeester@marknesse.nl)

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: