Nieuws

 

                                                     

 

 

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering 2022/2023 van de Vereniging Dorpsbelang Marknesse.

Deze vergadering wordt gehouden op;

Datum;               Vrijdag 17 maart 2023
Plaats;                Sportpark ‘de Punt’, Emmeloordseweg 10.
                      

Aanvang;            19:30

AGENDA:

  1. Opening.
  2. Notulen jaarvergadering dd.18 maart 2022 (www.marknesse.nl of sluis.nl dd. 08-03-2023)
  3. Ingekomen stukken
  4. Mededelingen en afscheid commissieleden
  5. Jaarverslag secretaris, zie www.marknesse.nl of sluis.nl (08-03-2023)
  6. Jaarverslag penningmeester
  7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid
  8. Bestuursverkiezing.

Kijk voor meer informatie op onze Koningsdagpagina!!

 

Wat is er allemaal mogelijk om zolang mogelijk thuis te blijven wonen en waar je allemaal op moet letten...

Laat je vrijblijvend informeren op de zorg-en welzijnsbeurs in Marknesse bij Marco Wonen op 25 februari a.s. 

Deze keer zal de  presentatie, MACHTIG BEEST80 worden getoond in verzorgingshuis MARKEHOF, Walcherselaan 2 in Marknesse. Het is de bedoeling om dan de serie van het jubileumfeest 80 jaar Marknesse te laten zien voor de inwoners van Marknesse, maar ook andere belangstellenden zijn natuurlijk welkom! De entree is gratis en deze presentatie is te zien op zaterdag 4 FEBRUARI, aanvang 15.00 uur; er is een pauze tussendoor, waarin u een kopje koffie of thee zal kunnen drinken. De serie is een terugblik op het Feest 80 jaar Marknesse Beest 80 gezellig!

We zullen hopen dat het weer een mooie middag zal worden, aan het onderwerp zal het vast niet liggen. Dus zet deze data snel in uw agenda en mis het niet!.

De opbouw voor de New Year's Party is begonnen!! Vrijdag 6 januari bent u van harte welkom om met elkaar te proosten op het nieuwe jaar vanaf 20:00 uur op de Oosterringweg 1 bij Flevo Flora. We vragen u zoveel mogelijk op de fiets te komen, auto's kunnen geparkeerd worden bij van Benthem!

 

Heb je affiniteit met de dorpen van de Noordoostpolder? Kun jij een mail versturen? Vind je het leuk om betrokken te zijn bij bestuurlijk en gemeentelijk overleg? Dan is dit jouw nieuwe uitdaging voor 2023: secretaris van het 10 dorpen overleg.

Ken jij iemand of ben jij degene die wij zoeken, neem dan voor meer info contact op met:Hans van Dijke (06 21981507) of Jannie de Lange (0527 251260)

Zet dit feest in je agenda en laat dit jaar extra goed beginnen!!

De gemeente is recent een nieuw project opgestart betreffende
klimaatmaatregelen in de Maanhuizenlaan en Hoogzijde in Marknesse.
De voorbereiding wordt nu gestart en we streven er naar om de uitvoering
eind volgend jaar te starten (in ieder geval na uitvoering van de
Oudeweg).

Het participatietraject vinden we daarin belangrijk dus daarom zijn we gestart
met een bewonersavond en om daar input te krijgen
voor de uit te voeren maatregelen.

Mocht u deze bijeenkomst gemist hebben en dus niet aanwezig kunnen zijn dan kunt u alsnog de presentatie en het enqueteformulier downloaden via onderstaande links

Enquêteformulier_inloopavond.pdf

Presentatie Maanhuizenlaan en Hoogzijde.pdf

Dit jaar is er meermaals contact geweest tussen de gemeente, omwonenden van de Feike Bruinsmalaan en het dorpsbelang Marknesse over de Feike Bruinsmalaan. Hierbij zijn verschillende wensen vanuit de omgeving besproken over de inrichting van de weg en de aanleg van een schelpenpad of tegelpad langs de weg. Ook de (on)mogelijkheden op met name verkeerskundige vlak zijn hierbij besproken. Vooralsnog heeft de afstemming (veelal per e-mail) nog niet tot eenduidige oplossingen geleid. Daarom hierbij een aantal zaken overzichtelijk onder elkaar met voorstellen tot aanpassing.

Dit keer een nieuwe presentatie, die op donderdag 3 november en vrijdag 4 november zal worden getoond in de Ontmoetingsruimte van de PKN Kerk in Marknesse, u wel bekend. Het is de bedoeling om dan de serie van het jubileumfeest 80 jaar Marknesse te laten zien voor de inwoners van Marknesse, maar ook andere belangstellenden zijn natuurlijk welkom! De entree is gratis en deze avond zal om 19.30 uur beginnen; er is een pauze tussendoor, waarin u een kopje koffie of thee zal kunnen drinken. De serie is een terugblik op het Feest 80 jaar Marknesse Beest 80 gezellig!

We zullen hopen dat het weer een mooie avond zal worden, aan het onderwerp zal het vast niet liggen. Dus zet deze data snel in uw agenda en mis het niet!.

vrijwilligers

Goedendag,

Hieronder de link naar het activiteitenprogramma van Markehof.

activiteiten_programma_september_.pdf

 

Team Welzijn 

zorg oude nen nieuwe land

Knipsel.JPG

Geld beschikbaar voor jouw buurt

Plannen voor iets nieuws in jouw buurt? Bijvoorbeeld een nieuwe
speeltuin, een jeu de boulesbaan, een ontmoetingsplek of komt de viering
van het dorpsjubileum eraan? Provincie Flevoland heeft geld beschikbaar
voor nieuwe plannen in dorpen en buitengebieden die minimaal € 10.000
kosten.

Hoe werkt dat precies? Ten minste de helft van het geld voor het plan
heb je met andere buurtbewoners al opgehaald. Bijvoorbeeld bij fondsen,
met acties of sponsoring. Maximaal de andere helft van het geld kan dan
geschonken worden door de provincie.

Beste relatie,

Enkele maanden geleden hebben wij voor onze inwoners de Thuiskamer
geopend. In de Thuiskamer kunnen mensen op een laagdrempelige manier
terecht met hun vragen over zorg en welzijn - een afspraak maken is niet
nodig. Dat mensen dit prettig vinden, blijkt wel uit het feit dat we al
veel bezoekers hebben mogen verwelkomen.

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: