Nieuws

Hoe kunnen we consumenten op een veilige manier laten winkelen tijdens de coronacrisis?
De tweede golf van het coronavirus heeft ons helaas bereikt. De overheid is genoodzaakt om de teugels weer wat strakker aan te trekken om verspreiding van het virus tegen te gaan. Winkeliers volgen het Protocol Verantwoord Winkelen. Voor klanten gelden de regels: vermijd drukte, winkel alleen, houd afstand, betaal digitaal en volg aanwijzingen op. De campagne ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’ is weer uit de kast getrokken. In dit artikel bespreken we aanvullende ideeën om winkelen (nog) veiliger te maken, omzet te blijven genereren en corona weer onder controle te krijgen.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de uitgestelde jaarvergadering 2019/2020 van de Vereniging Dorpsbelang Marknesse.
De huidige beperkingen i.v.m. het Coronavirus, maken dat wij besloten hebben de vergadering via een livestream uitzending aan te bieden. Lekker live meekijken thuis op de bank.
Deze vergadering wordt gehouden op;

Datum;                Vrijdag 23 oktober 2020
Plaats;                 Livestream zie digitale inloglink onderaan deze agenda
                              

Aanvang;            20.00 uur Digitale inlog live vanaf 19.45 uur

Beste bewoners van Marknesse en omstreken,

Hierbij een tweetal tekeningen van het dorpshuis zoals deze nu geschetst is. Aan deze tekeningen kunnen nog geen rechten ontleend worden omdat de uitstraling van het gebouw zelf nog niet is vastgesteld. Het geeft in ieder geval een impressie weer hoe we het voor ogen hebben als bouwcommissie.

Heb je een goed idee voor debuurt bedacht? Dan is het nu tijdvoor actie!Kern met Pit is een initiatief vanKNHM foundation en helpt almeer dan 40 jaar burgerinitiatieven doorheel Nederland, van een beweegroute in dewijk tot dorpsmusical.

Collecteweek 4 tot en met 10 oktober.

Ook dit jaar gaan collectanten weer huis aan huis op pad voor de Nederlandse Brandwonden Stichting in Marknesse. En ook de Brandweergroep Marknesse doet weer mee in dit dorp, maar zij gaan ook in Luttelgeest op pad met collectanten.. In Luttelgeest is het aantal collectanten gering, maar we zijn blij met hen als zij een avond met de Brandweergroep meelopen.

Midden in ons dorp in de pioniersbarak staat sinds juli 2018 de Openbare Boekenkast. Al heel wat boeken zijn er weer ingezet en ook weer uitgehaald. Elke maand wordt de kast bij toerbeurt schoongemaakt door een groep vrijwilligers en wij willen hen bedanken voor hun inzet.

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: