De commissie heeft tot doel om, de naam zegt het al,
het dorp te promoten. In de commissie hebben zitting
voorzitter Dion Mercuur, Piet Ruis en verder
Judith Oosterbaan en Mery van Diepen.

Contact
Naam: Rikie Ruis
Telefoon: 0527-201530

De vereniging is op 19 september 1945 opgericht. Het is
een Omni-vereniging waar jong en oud bij de afdelingen
voetbal, volleybal, gymnastiek en jeu de boules kunnen
sporten. De sportvereniging heeft ruim 500 leden. Het
sportpark De Punt is de thuisbasis voor de vereniging.
Door de groei, maar ook vanwege de saamhorigheid
binnen de vereniging heeft SVM het sportcomplex tot
een multifunctioneel centrum kunnen uitbouwen.
Contactpersonen voor de verschillende afdelingen staan
vermeld op: www.svmmarknesse.nl

Contact
Naam: José Derkink
Adres: Sportcomplex De Punt Emmeloordseweg 10 8316 AV Marknesse
Telefoon: 0527-203348

SVM Gymnastiek is een actieve vereniging voor jong en
oud. Voor peuters en kleuters de kans om lekker te
bewegen, springen, rollen, klimmen en spelenderwijs
oefenen met balans. Basisschoolkinderen gaan verder met
het oefenen op de verschillende toestellen en stromen
eventueel door naar de selectiegroepen voor turnen.
Voor volwassenen (dames 50+) is er bodyfit, sportief bezig
zijn in een groep en werken aan spieren en conditie.

Contact
Naam: Ineke Timmermans
Adres: Sporthal ‘De Triangel’ Maanhuizenlaan 10 8316 AB Marknesse
Telefoon: 0527-201662

Tennissen bij A.T.V. De Voorst kan recreatief maar ook in
competitieverband. Op onze 3 mooie banen op Sportpark
De Punt kan iedereen terecht. Jong of oud, voor de gezelligheid
of lekker sportief. Zonder afspraak op maandagvond
vanaf 19.30 uur. Of wekelijks om samen te trainen.
Lessen op de dinsdagavond bij onze trainster. Beginnend of
gevorderd. Iedereen is van harte welkom. Loop eens binnen
bij de Toss. Of kijk eens op de website voor meer informatie:
www.atvdevoorst.nl
Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/tennisverenigingdevoorst

Contact
Naam: Aranka Altena
Adres: Emmeloordseweg 14a Marknesse
Telefoon: 06-16896215

Dorpsbelang Marknesse heeft als doel de belangen van de bewoners van Marknesse
te behartigen.

Wij zetten ons in voor de leefbaarheid van ons dorp.
U kunt daarbij denken aan het organiseren en ondersteunen van vele activiteiten, maar ookhet onderhouden van contacten
met provincie, gemeente, bewoners, verenigingen en ondernemers.

De vereniging heeft een onpartijdige grondslag.

Het bestuur van dorpsbelang Marknesse bestaat uit 9 personen en vergadert 11 keer per jaar en 1 keer per jaar is ereen algemene ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af en bespreken zij actuele zaken met haar leden. Ook worden de bestuursleden gekozen.
Daarnaast is er periodiek een 10-dorpenoverleg, waaraan van elk dorp uit de Noordoostpolder de voorzitter en eentweede bestuurslid deelnemen.          Met elkaar worden ervaringen uitgewisseld en zaken, die in meerdere dorpen spelen, samen opgepakt.

Bestuursleden:

  • Voorzitter: Carole Vroegop
  • Vice voorzitter: vacant
  • Secretaris: Dorien Zacahriasse
  • Notulist / 2de secretaris: Annemarie Luimes
  • Penningmeester: Jentina van Benthem

Algemene bestuurleden:

  • Johan Weijers
  • Cor Zieleman
  • Eveline Thole
  • Dion Mercuur
  • Jos de Witte

 

 

Als vereniging hebben wij U nodig als lid. Dit omdat wij hiermee uw betrokkenheid en steun ervaren. De contributie is€ 10, per jaar en voor de vereniging belangrijk om de doelen uit te kunnen voeren.

Commissies en zaken die onder de vereniging Dorpsbelang
vallen zijn:
• Feestcommissie
• Promotiecommissie
• Beheercommissie
• Historisch Marknesse in Woord en Beeld
• Contactgroep
• Dorpskrant SluisPuntNL – samen met de sportvereniging SVM en de ondernemersvereniging Marknesse
• Marknesse Duurzaam

Contact
Naam: Dorien Zacahriasse
Telefoon: 06-57341928

We vissen 1x in de 14 dagen op de maandagmiddag van
15.15 tot 17.00 uur met de jeugd (basisschoolleeftijd) bij
het kanaal tegenover Weevers.
Kosten voor het hele seizoen € 10.
OLV twee “visopa’s” brengen we de jeugd de grondbeginselen
van het vissen bij. Zwemdiploma verplicht!

Contact
Naam: Lisette Harkema
Telefoon: 0527-203375
Naam: Hengelsportvereniging ‘Het Snoekje’

De relatie tussen groen en gezondheid
Houdt u van tuinieren?
Van groente en fruit?
Bloemen en planten?
Weg van de drukte?
Meld u dan aan bij de volkstuinvereniging, er zijn nog
tuinen te huur.
Aanmelden kunt u bij Dick Ruiter of Wim Kröner.

Contact
Naam: W. Kröner
Adres: Zwanebloem 16
Telefoon: 0527-201178
Naam: D. Ruiter
Adres: Warande 13
Telefoon: 0527-201924

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: