Een mooi muziekinstrument leren bespelen kun je bij
accordeonvereniging ‘Crescendo’. Noten leren lezen en
daarna gezellig muziek maken is leerzaam en een leuke
vrije tijdsbesteding.
Repetitie is op dinsdag van 20.00-22.00 uur in Centrum
‘de Marke’ aan de Oudeweg 1 in Marknesse.
De vereniging bestaat uit ongeveer 40 leden en musiceert
al sinds 1954 in Marknesse.

Contact
Naam: Dhr. G. de Vries
Adres: Noordzoom 30 8316 CJ Marknesse
Telefoon: O527-201205

A.T.V.M is opgericht op 10 oktober 1975. Eenmaal per jaar
speelt de vereniging een klucht of een blijspel. Daarnaast
doet zij jaarlijks mee aan het Flevolands Amateur Theaterfestival
met een eenakter.
ATVM repeteert op dinsdag vanaf 19.45 tot ca. 22.00 uur
in Chez Marknesse.

Contact
Naam: Voorzitter: Jan de Witte
Telefoon: 06 235 80 467
E-mail: atvm@live.nl
Naam: Penningmeester: Elze Buijs

ONTMOETEN – VRAGEN – ONTDEKKEN
Ben je op zoek naar de zin van je leven of wil je meer weten
over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou.
Je ontmoet leuke, nieuwe mensen en bespreekt je vragen
en ideeën in een informele omgeving. Zin in een nieuwe
uitdaging? Je bent van harte welkom op een Alpha bij ons
in Marknesse.

Contact
Naam: Wieke Buis
Telefoon: 06-51957803

AVM staat voor AvondVierdaagseMarknesse.
School en/of gezinsactiviteit dat meestal wordt gehouden
in de maand april of mei. Actuele datum wordt vermeld in
de agenda van de dorpskrant de Sluis.

Contact
Naam: T. Bokhorst
Adres: Noordzoom 7
Telefoon: 0527-201998
Telefoon: 0527-201995

‘De Marke’ is het gemeenschapscentrum voor Marknesse.
Het centrum biedt ruimte aan een zevental zelstandige
verenigingen/groepen, die een divers aanbod van activiteiten
realiseren (ontmoetingen, muziek, vorming, etc.)
Daarnaast maken tal van andere groeperingen gebruik
van De Marke, voor bijv. een vergadering, een buurtavond,
een postzegelbeurs of een cursus.
Voor mee informatie kunt u bellen met:
Beheerder:
Mevr. T. Bos, Tel. 06-22793828
Voorzitter beheercommissie:
Dhr. T. de Boer, Tel. 0613133878

Contact
Naam: Dhr. T Bos
Adres: De Marke, Oudeweg 1
Telefoon: 06-22793828

Contactgroep Marknesse bestaat uit vertegenwoordigers
van straten binnen en buiten Marknesse.
De contactgroep komt 5 x per jaar bij elkaar. Het doel van
deze contactgroep is met elkaar buurtzaken te bespreken
en opmerkingen of klachten te bespreken met vertegenwoordigers
van gemeente, woningbouw, Carrefour en
politie. Oog en oren hebben voor elkaar in buurt en straat.
Samen onze straat en buurt leefbaar houden.
In de SluisPuntNL wordt 2 x per jaar de overzichtslijst
gepubliceerd met contactpersonen uit je straat of wijk.

Contact
Naam: Secretariaat Dorpsbelang
Telefoon: 06-57341928

Elke woensdagmorgen gaan enkele Marknessenaren samen
een uurtje wandelen in het dorp en dat is gezellig. Samen
met een groep wandelen is leuker dan alleen dat merken
wij als groep. Misschien heeft u er ook al eens over gedacht
om te gaan wandelen? SLUIT BIJ ONS AAN en kom woensdagmorgen
om half 10 naar het centrum (bij de Jumbo).
We vertrekken exact om half 10 weg en wachten niet!
Kunt u niet, u hoeft zich niet af te melden. Het is geheel
vrijblijvend en dat is zeker een goede reden om hieraan
mee te doen.

Contact
Naam: Rikie Ruis
Telefoon: 0527-201530

De Soos Marknesse

Is opgericht in 1961 vandaar dat onze vereniging uit oudere leden bestaat
en wij opzoek zijn naar wat jongere leden.
Ben je een fanatiek persoon boven de 18 of ouder die het leuk vind
om gezelschapsspellen te doen zoals: sjoelen, scrabble, rummikub.
En om de 4 weken bingo te doen met leuke prijsjes.
En ook ligt er een groene lange mat om koersbal op te spelen.

Kom dan iedere donderdagmiddag

 van 14.00 tot 16.30 uur.
In de Schutsluis te Marknesse.

 

Wil je lid worden van De Soos Marknesse dan is dat € 15,00 per jaar.
Maar kom gerust de 1 keer gratis even kijken of meespelen,
Onder genot van een kopje koffie of thee.
 Je bent altijd van harte welkom.

Voor meer informatie neem contact op met onze:
Contactpersoon en Penningmeester:
Mevr. Tiny Braam tel. 204082
Contactadres: Clematisstraat 9, 8316 CD Marknesse

Vereniging: De Soos Marknesse

Contact
Naam: Tiny Braam
Adres: Clematisstraat 9 8316 CD Marknesse
Telefoon: 0527-204082
Adres: Schutsluis Marknesse

Opgericht als drumband in 1960 door Carolus Algera is
DOKA thans een muziekvereniging met drum- en fanfarebezetting
o.l.v. dirigent André Rietveld. Momenteel maken
22 muzikanten deel uit van het korps, in de leeftijd van
12 tot 82 jaar! De muzikale bijdrage wordt geleverd bij o.a.
Avondvierdaagsen, Koningsdag, Dorpsfeest, Sinterklaasfeest en het jaarlijkse voorjaarsconcert.
De repetitie is op maandagavond van 19.30-21.30 uur en vindt plaats
in het Sociaal-Cultureel Centrum ‘De Marke’ aan de Oudeweg 1 in Marknesse.

Belangstellenden zijn van harte welkom!

Contact
Naam: C.J. Posthuma-Algera (secretariaat)
Adres: De Marke, Oudeweg 1
Telefoon: 06-31542486
Adres: Postadres: De Oosthoek 2 8316 NL Marknesse

Marknesse heeft een eigen feestcommissie. De commissie bestaat uit 6 enthousiaste leden. De commissie organiseert elk jaar de feestweek. De feestweek vindt plaats in de eerste week van juli. Deze week bestaat uit een afwisselend programma voor jong en oud. De commissie probeert zoveel mogelijk mensen uit Marknesse bij de feestweek te betrekken zodat het een feest van, voor en door het dorp is.

Naast de feestweek zijn er ook 2 subcommissies die de Sinterklaasintocht en de Koningsdag organiseren.

Hengelsportvereniging ’t Snoekje is opgericht in 1954 en
is aangesloten bij Sportvisserij Nederland en Sportvisserij
Oost-Nederland.
Het doel van ’t Snoekje is het bevorderen van de hengelsport
als sportieve recreatie, voor jeugd, dames- en heren
sportvissers en in het bijzonder van de bij de vereniging
aangesloten leden.
Verdere informatie vind u op deze website van de vereniging:
www.snoekjemarknesse.mijnhengelsportvereniging.nl

Contact
Naam: H. Timmerman
Adres: Warande 40
Telefoon: 0527-203124
Contact
Naam: Douwe Lodewijk
Adres: Westerkimme 62
Telefoon: 06-53702624

Mix-ML is een jongerenvereniging op oecumenische
grondslag en is opgericht in september 1992. Mix-ML
is voortgekomen uit een fusie tussen de CPJ (Christelijke
Plattelandse Jongeren) en de KPJ (Katholieke Plattelandse
Jongeren).
Eén van de redenen voor de fusie was dat beide verenigingen
dezelfde doelgroep hadden met dezelfde activiteiten.
Mix-ML is een vereniging voor jongeren (ongeacht wel of
geen geloof) van 15 tot 30 jaar!
Wie verdere informatie wil, is altijd welkom in het clubhuis.

Contact
Adres: Mix-ML Postbus 29 8316 ZG Marknesse

De ondernemersvereniging is er voor bedrijven die
gevestigd zijn in Marknesse. Het doel van de OVM is voor
en door leden kennis en kunde uit te wisselen, eventuele
samenwerkingen te bundelen en gezamenlijke belangen
te behartigen. Te denken valt hierbij aan bedrijfsbezoeken,
gastsprekers, informatieve bijeenkomsten etc..
Hiernaast heeft de OVM ook een sociale functie voor het
dorp. Zorgen dat bepaalde festiviteiten financieel ondersteund
worden zodat deze voor een ieder toegankelijk
gemaakt kan worden.

Contact
Naam: Anouk Elschot
Telefoon: 06-10753365

Het Open Huis is een activiteit van en voor de bewoners
van Marknesse. Er komen oudere en jongere bezoekers.
Kortom, voor iedereen, die er eens een middag gezellig uit
wil. Het Open Huis is twee keer per week, op woensdag- en
vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur in ‘De Marke’.
Op deze middagen kunt u een praatje maken onder het
genot van een kopje koffie of u kunt een kaartje leggen,
biljarten, handwerken, dammen, sjoelen etc.

Contact
Naam: Dhr. P. van Lavieren
Adres: Cultureel centrum ‘De Marke’ Oudeweg 21 Marknesse

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: