Protestantse Gemeente Marknesse
Postbus 21 8316 ZG Marknesse
adres kerkgebouw: Sluis 2
tel: 203301
Scriba: mw. I.Profijt-Doorslagscribaat@protestantsekerkmarknesse.nl
0527-203344
Website


R.K Kerk
Secr.: mevr. L. Jansen-Geurts, Leemringweg 2,
8316 PN Marknesse, tel. 201715.
Website


Ned.Geref.Kerk
Contactadres: mevr. Meesters-Polman, tel. 20408?


Geref.Kerk Vrijgemaakt
Contactadres: scriba W.F. Rook, tel. 203576.
Website


Geref.Gemeente
Contactadres: B. Versprille, Zwartemeerweg 36b, 8316 PB
Kraggenburg, tel. 252336.

 

 

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: