Protestantse Gemeente Marknesse
Postbus 21 8316 ZG Marknesse
adres kerkgebouw: Sluis 3
tel: 06-41716868 kosterscoördinator
Scriba: Dhr. O. Stallinga  scribaat@pknmarknesse.nl
203301

Website


R.K Kerk
Secr.: mevr. Cita Groot, G.Lokkenstraat 30
9316 AE Marknesse, tel. 202334

www.emmausparochie.net/ireneus/


Ned.Geref.Kerk
Contactadres: mevr. Meesters-Polman, tel. 204089


Geref.Kerk Vrijgemaakt

Contactadres: scriba Y. Wolters - van Houten tel. 252844


Website


Geref.Gemeente
Contactadres: B. Versprille, Zwartemeerweg 36b, 8316 PB
Kraggenburg, tel. 252336.

 

 

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: