Protestantse Gemeente Marknesse
Postbus 21 8316 ZG Marknesse
adres kerkgebouw: Sluis 3
tel: 06-41716868 kosterscoördinator
Scriba: Dhr. O. Stallinga  scribaat@pknmarknesse.nl
203301

Website


R.K Kerk
Secr.: mevr. L. Jansen-Geurts, Leemringweg 2,
8316 PN Marknesse, tel. 201715.
Website


Ned.Geref.Kerk
Contactadres: mevr. Meesters-Polman, tel. 204089


Geref.Kerk Vrijgemaakt

Contactadres: scriba Y. Wolters - van Houten tel. 252844


Website


Geref.Gemeente
Contactadres: B. Versprille, Zwartemeerweg 36b, 8316 PB
Kraggenburg, tel. 252336.

 

 

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: