Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de uitgestelde jaarvergadering 2020/2021 van de Vereniging Dorpsbelang Marknesse. Let op: voor entree vragen wij van u een negatieve PCR test of bewijs van volledige vaccinatie.

Deze vergadering wordt gehouden op;

Datum; Vrijdag 24 september 2021
Plaats; Sportpark ‘de Punt’, Emmeloordseweg 10.
Aanvang; 19:30

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen jaarvergadering dd.23 oktober 2020 (www.marknesse.nl of sluis.nl dd. 15-09-2021)
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen en afscheid commissieleden
5. Jaarverslag secretaris, zie www.marknesse.nl of sluis.nl (15-09-2021)
6. Jaarverslag penningmeester
7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid
8. Bestuursverkiezing.
Aftredend en wel herkiesbaar:
n.v.t.
Aftredend en niet herkiesbaar:
Hans Rommens
* Kandidaat
Jos de Witte
9. Afscheid aftredende bestuursleden.
10. Rondvraag
11. Afsluiting officiële gedeelte
-------------------------------------------------
12. Presentatie nieuwbouw ‘kavel Muylwijk’
13. Plannen omtrent het jubileum dorpsfeest 2022, Marknesse 80 jaar.
14. Ontwikkelingen rondom het nieuwe dorpshuis.

 

Notulen_jaarvergadering_23_oktober_2020_1.doc

Jaarverslag_DB_2020-2021.docx

 

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Vereniging Dorpsbelang Marknesse
Mail: dorpsbelang@marknesse.nl
Mobiel: 06-57341928

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: