logo DB 1

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering 2021/2022 van de Vereniging Dorpsbelang Marknesse.

Deze vergadering wordt gehouden op;

Datum; Vrijdag 18 maart 2022
Plaats; Sportpark ‘de Punt’, Emmeloordseweg 10.
Aanvang; 19:30

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen jaarvergadering dd.24 september 2021 (www.marknesse.nl of sluis.nl dd. 23-02-2022)
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen en afscheid commissieleden
5. Jaarverslag secretaris, zie www.marknesse.nl of sluis.nl (09-03-2022)
6. Jaarverslag penningmeester
7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid
8. Bestuursverkiezing.
Aftredend en wel herkiesbaar:
Annemarie Luimes
Carole Vroegop
Aftredend en niet herkiesbaar:
Kees de Jongh
* Kandidaat
Johan Weijers
9. Afscheid aftredende bestuursleden.
10. Rondvraag
11. Afsluiting officiële gedeelte
-------------------------------------------------
12. Presentatie MITC

 

Klik op onderstaande link voor de notulen van afgelopen jaar

Notulen_JAARVERGADERING_DORPSBELANG_24-09-2021_2.doc

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Vereniging Dorpsbelang Marknesse
Mail: dorpsbelang@marknesse.nl
Mobiel: 06-57341928

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: