Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering 2022/2023 van de Vereniging Dorpsbelang Marknesse.

Deze vergadering wordt gehouden op;

Datum;               Vrijdag 17 maart 2023
Plaats;                Sportpark ‘de Punt’, Emmeloordseweg 10.
                      

Aanvang;            19:30

AGENDA:

 1. Opening.
 2. Notulen jaarvergadering dd.18 maart 2022 (www.marknesse.nl of sluis.nl dd. 08-03-2023)
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen en afscheid commissieleden
 5. Jaarverslag secretaris, zie www.marknesse.nl of sluis.nl (08-03-2023)
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid
 8. Bestuursverkiezing.

Aftredend en wel herkiesbaar:

Dorien Zachariasse

Aftredend en niet herkiesbaar:
Cor Zieleman

Jentina van Benthem
* Kandidaten

Addy Peters: penningmeester

Arjan Wolters: algemeen bestuurslid

 1. Afscheid aftredende bestuursleden.
 2. Rondvraag
 3. Afsluiting officiële gedeelte
                            -------------------------------------------------
 4. Presentatie ‘Groen in het dorp ‘

*Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden met een voordracht door tenminste 20 leden ondertekend, schriftelijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij het secretariaat. dorpsbelang@marknesse.nl

 

Hieronder kunt op de link klikken voor hert jaarverslag van 2022-2023,

Jaarverslag_DB_2022-2023.docx

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Vereniging Dorpsbelang Marknesse
Mail: dorpsbelang@marknesse.nl

Mobiel: 06-57341928

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: