Beste inwoners van Marknesse en omstreken,

Energiepioniers Noordoostpolder en Polderstroom hebben in februari jl.
aan drie sociaal maatschappelijke doelen financiële bijdragen
verstrekt. Deze doelen /projecten waren: Ontmoeting in Stilte te Ens,
Beweegbos te Luttelgeest en Zorgboerderij De Bosrand te Tollebeek. Deze
projecten werden in 2021 uit aanvragen gekozen.

Ook voor 2022 kunnen nu weer aanvragen worden ingediend. Uit de
inzendingen zullen wederom drie doelen/projecten worden gekozen, die
begin 2023 bijdragen kunnen ontvangen. Iedereen in Noordoostpolder kan
een aanvraag voor een sociaal maatschappelijk doel/project met een
duurzaam karakter indienen.

De gekozen drie doelen krijgen in ieder geval € 250,--. Klanten van
Polderstroom kunnen naar eigen keuze dit bedrag met € 10,-- per
klant/per projectverhogen.

Voorstellen voor projectdoelen kunnen tot 15 april voorzien van
argumentatie via de website www.energiepioniers-nop.nl  worden
ingediend.

Op deze site kunt u ook meer informatie vinden.

Hopelijk kent u projecten/initiatieven die in aanmerking kunnen komen
voor een bijdrage. Wij vernemen dat graag!!

Met vriendelijke groet,

Frans van de Lindeloof, projectleider Polderstroom

06-10423524

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: