PIET RUIS PRESENTEERT NOG EEN KEER…..

Het mag weer, de mensen mogen weer in kleine groepen naar de horeca gelegenheden en dat is de reden dat Piet Ruis iedereen nog eens wil laten zien hoe het afgelopen jaar 2019 is verlopen.
We waren nog niet in de 1,5 meter fase; afstand houden van elkaar en zoveel mogelijk binnen blijven.
De horeca bedrijven mogen nu stapsgewijs weer mensen ontvangen, maar de 1,5 meter afstand blijft nog even in tact. Toch willen we u wel de gelegenheid geven nog even te genieten van onder andere het zomerfeest van vorig jaar; een feest, waarvan we hebben genoten en waar we misschien nog herinneringen aan hebben. En dat kunnen we nog weer beleven op Donderdag 2 juli 2020 in
Het Hart van Marknesse.
De aanvang is om half acht en dit keer is het noodzakelijk om u aan te melden.
Dit kan op telefoonnummer 203050. Reserveer op tijd want anders dan is het vol!

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: