Onze dorpsvoorzitter Hans Rommens heeft alles weer goed aan elkaar gepraat tijdens de uitgestelde jaarvergadering van het Dorpsbelang Marknesse. Dat hij dit deed voor een bijna lege zaal zal Hans zelf ook niet leuk hebben gevonden, maar nood breekt wetten en er moest toch een keer een jaarvergadering plaatsvinden aangezien deze in maart al op de planning stond.

Op de agenda stond ook de presentatie van het nieuwe dorpsontwikkelingsplan waar een werkgroep anderhalf jaar werk en tijd in had gestoken. Vanuit deze werkgroep was voorzitter Henk Suelmann aanwezig om het plan fysiek te overhandigen aan Dorpsbelang en aan de gemeente Noordoostpolder.
Hoe is dit plan met adviezen tot stand gekomen?

De werkgroep heeft 3 thema-avonden georganiseerd voor alle dorpsbewoners en had meerdere, belangrijke deelthema’s op de agenda staan. Over deze deelthema’s werd input gevraagd in de vorm van verbeteringen, wensen en aanpassingen. De input kwam uit meerdere werkgroepjes van 6-8 personen per avond. Alle input van de verschillende werkgroepen werd samengevoegd en nog dezelfde avond teruggekoppeld aan de aanwezigen. Uiteindelijk is alle input verwerkt en hier zijn adviezen uit naar voren gekomen waar Dorpsbelang en de gemeente Noordoostpolder nu mee aan de gang moeten. De thema’s die onder andere zijn besproken zijn de volgende: scholen, ontspanning, detailhandel en bedrijfsleven, wonen en woonomgeving en kerken.

De presentatie van dit plan hebben we enkele weken voor de jaarvergadering opgenomen en ieder lid uit de werkgroep heeft zijn of haar deel gepresenteerd. Deze presentatie staat ook online op het nieuwe digitale dorpsplein! Ik zal vast een tipje van de sluier oplichten, maar ga vooral zelf ook kijken naar de hele presentatie want het gaat ook jou aan!
Een aantal wensen is terugkerend, zoals de rondweg om Marknesse heen om zodoende zwaar verkeer te voorkomen door het centrum van Marknesse. Een andere wens is een dorpshuis waar men kan samenkomen.

We hebben de presentatie van de plannen van het nieuwe dorpshuis al kunnen zien op de jaarvergadering; dit ziet er geweldig uit! Nog een punt dat ik hier wil benoemen is “hoe de kerken te gebruiken?”, daar kwamen ook leuke ideeën naar voren, zoals een tentoonstellingsruimte of Bantsiliek idee. Alle overige adviezen en wensen wil ik hier niet beschrijven maar kunt u terugzien in de presentatie “Samen maken wij de toekomst” op: https://www.marknesse.nl/dorps-ontwikkelings-plan

Mede namens de commissie die zich bezig heeft gehouden met de actualisatie en nieuwe ideeën naar de toekomst van Marknesse wil ik jullie hartelijk danken voor de bijdrage! Het stokje is nu weer overgegeven aan anderen maar ook aan jullie! Met z’n allen kunnen en gaan we vooruit in Marknesse!


Groeten Jaap Jonker

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: