logo DB

Dorpsbelang Marknesse behartigt de belangen van de bewoners van Marknesse.
We zetten ons in voor de leefbaarheid van ons dorp.

U kunt daarbij denken aan het organiseren en ondersteunen van vele activiteiten, maar ook het onderhouden van contacten met provincie, gemeente, bewoners, verenigingen en ondernemers.
De vereniging heeft een onpartijdige grondslag.

Het bestuur van dorpsbelang Marknesse vergadert 11 keer per jaar en 1 keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Tijdens deze laatste vergadering legt het bestuur verantwoording af, bespreken zij actuele zaken met haar leden bespreekt en worden de bestuursleden gekozen.

Daarnaast is er periodiek een 10-dorpenoverleg, waarin per dorp binnen de Noordoostpolder de voorzitter en een tweede bestuurslid deelnemen. Hier worden ervaringen uitgewisseld en zaken, die in meerdere dorpen spelen, samen opgepakt.


Commissies en zaken die onder de vereniging Dorpsbelang vallen zijn:

 • Feestcommissie
 • Promotiecommissie
 • Beheerscommissie
 • Historisch Marknesse in woord en beeld
 • Contactgroep
 • Dorpskrant de SluisPuntNL – samen met de sport vereniging en de ondernemers vereniging
 • Marknesse duurzaam

Bestuur Dorpsbelang


Om de belangen van ons dorp in de volle breedte - en onafhankelijk - te vertegenwoordigen wordt tijdens de jaarlijkse jaarvergadering het bestuur gekozen. 

Het Bestuur bestaat uit:

 • Carole Vroegop Voorzitter
 • Addy Peters Penningmeester
 • Annemarie Huizinga Notulist
 • Eveline Thole afgevaardige Feestcommissie
 • Dion Mercuur Algemeen lid
 • Jos de Witte Algemeen lid
 • Johan Weijers Beheerscommissie
 • Dorien Zachariasse Secretaris
 • Arjan Wolters Algemeen lid

Mocht je zaken besproken willen zien of onder de aandacht willen brengen dan kan dat digitaal via dorpsbelang@marknesse.nl

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: