Ons hele Archief staat online en is via deze link archief SluisPuntNL te raadplegen

We zijn ook te volgen via 
facebook 

De krant SluisPuntNL verschijnt tweewekelijks huis-aan-huis in Marknesse, Kraggenburg, Luttelgeest en de buitenwegen.

Redactie en inleveren Kopij:

Mail kopij.sluispuntnl@gmail.com
Foto's los meesturen en NIET verkleinen of anderzins bewerken.
Tip geef de foto dezelfde bestandsnaam als de kopij.

Aanleveren voor vrijdag 20:00 uur

Advertenties:

Mail advertentie.sluispuntnl@gmail.com

Aanleveren voor woensdag 17:00 uur

Wilt u uw onderneming d.m.v. een redactioneel stuk presenteren en u bent geen vaste adverteerder dan is dit mogelijk tegen het advertentietarief.

Download hier onze brochure SluisPuntNL

Secretariaat: Stichting Dorpskrant Marknesse

Voorsterweg 22B, 8316 PT Marknesse
sdm.sluispuntnl@gmail.comWe zoeken altijd mensen die willen meewerken aan de leukste dorpskrant van de NOP, ben je iemand die graag in de pen klimt? Dan is dit je kans om mee te werken aan de dorpskrant van Marknesse. Meer informatie: Ellen Hilgenkamp, tel. 06-14411116 of sluispuntnl@gmail.com.
Beleid

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet ziet toe op de bescherming van persoonsgegevens.

Stichting Dorpskrant Marknesse wil u middels onderstaande privacyverklaring informeren over de manier waarop de persoonlijke gegevens worden verwerkt.

Privacy verklaring

De dorpskrant “SluisPuntNL” en Stichting Dorpskrant Marknesse beschikt en verwerkt alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het opmaken en mogelijk maken van een krant.

We delen geen persoonlijke gegevens met derden, tenzij we hiervoor wettelijk verplicht zijn. In andere gevallen vragen wij altijd om uw toestemming.

Journalistiek (artikel 43, Uitvoeringswet AVG)

De AVG verplicht lidstaten ertoe uitzonderingen of afwijkingen van de AVG vast te stellen voor de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden.

De Nederlandse wetgever heeft dat gedaan in artikel 43 van de Uitvoeringswet AVG.

Op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden zijn hoofdstukken en artikelen van de AVG niet van toepassing.

Artikel 7, derde lid (intrekken toestemming), Hoofdstuk III (rechten van betrokkenen), Artikel 30 (register van verwerkingsactiviteiten).

Indien een journalistiek artikel persoonsgegevens bevat dan heeft de persoon:
  • geen recht op vergetelheid: er kan dus niet gevraagd worden de naam te verwijderen
  • geen recht op intrekking: ingeval van toestemming voor publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken
  • geen recht op rectificatie
  • geen recht van inzage in de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende medium
  • geen recht op bezwaar tegen de verwerking
  • geen recht op dataportabiliteit om van het medium de persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben
Fotografie

Een foto van een persoon is doorgaans een persoonsgegeven. Bijna alles wat je met de foto doet, bijvoorbeeld opslaan op je computer of verkopen aan derden,

geldt als een verwerking van persoonsgegevens waarvoor de regels van de AVG gelden. De AVG geldt niet als de persoon op de foto niet direct of indirect identificeerbaar is.

Onder identificeerbaar wordt verstaan dat de identiteit zonder onevenredige inspanning kan worden vastgesteld.

De redactie van SluisPuntNL gaat ervan uit dat voordat u de foto toezend, toestemming heeft gevraagd aan de desbetreffende persoon indien deze identificeerbaar op de foto staat (genoemd portretfotografie).

Indien toestemming niet is verleend zal deze binnen 24 uur na afgifte van de foto via e-mail bekend worden gemaakt aan de redactie.

Bij twijfel zal de redactie altijd besluiten om de foto niet te plaatsen.

Bij foto’s gemaakt in de openbare ruimte. Denk aan straatfotografie, publiek bij een voetbalwedstrijd, mensen op een kermis etc. indien de foto indicatie geeft

dat niemand op de foto zonder onevenredige inspanning kan worden geïdentificeerd, dan verwacht de redactie geen toestemmingverklaring.

Bij twijfel zal de redactie altijd besluiten om de foto niet te plaatsen.

Beveiliging

Er worden door de dorpskrant passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen.

Alleen geregistreerde redactieleden hebben toegang tot de redactionele informatie. De toegang tot adverteerders informatie is alleen beperkt tot de geregistreerde bestuursleden.

De “Stichting Dorpskrant Marknesse” is nog bezig een uitgebreid protocol te realiseren en een uitgebreidere Privacy verklaring, zoals de wet voorschrijft.

Deze zal echter in essentie niet afwijken van bovenstaande tekst. Voor de uitvoering van bovenstaande verordening AVG en vragen kunt u contact opnemen met de stichting: sdm.sluispuntnl@gmail.com

© Stichting Dorpskrant Marknesse KVK 39086188 BTW Nummer NL8135.04.223.B01 IBAN NL78 RABO 0386 5561 64

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: