Beste dorpsbewoners van Marknesse en omstreken,

Door nieuwe inzichten en ontwikkelingen in het dorp Marknesse is er behoefte ontstaan aan vernieuwingen actualisering van de bestaande dorpsvisie. Hiervoor is de commissie Dorps Ontwikkelings Plan (DOP) Marknesse gevormd, welke een afspiegeling van de dorpsbevolking moest zijn. Deze groep heeft zeer intensief een jaar lang aan een nieuwe dorpsvisie gewerkt met het resultaat dat we hier kunnen aanschouwen.Het vormt de leidraad voor de komende jaren voor ons dorp, met richtingen die we op zouden kunnen gaan. We leven in een tijd waarin alle veranderingen elkaar in een razend tempo opvolgen. Laat dit document daarbij een hulpmiddel zijn. 

Veel leesplezier en laten we er samen de schouders onder zetten!!

 

Digitaal_boekje_Samen_maken_wij_de_toekomst.pdf

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: