Privacybeleid Dorpsbelang Marknesse
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Deze wet ziet toe op de bescherming van persoonsgegevens.
Dorpsbelang Marknesse wil u middels onderstaande privacyverklaring informeren over de manier waarop de persoonlijke gegevens van haar leden worden verwerkt.

P R I V A C Y V E R K L A R I N G
Vereniging Dorpsbelang Marknesse respecteert en beschermt uw privacy en de door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens.
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen.
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u lid bent van Vereniging Dorpsbelang Marknesse of omdat u ons om een andere reden heeft benaderd.
Wij verzamelen geen (persoons-)gegevens via onze website en maken geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.
Ten behoeve van de ledenadministratie hebben wij u gevraagd om de volgende persoonsgegevens aan ons op te geven: naam, adres, e-mailadres en uw bankrekeningnummer (IBAN).
Deze gegevens tezamen met de ingangsdatum en/of beëindigingsdatum van uw lidmaatschap,
zijn door ons verwerkt in een beveiligd softwarepakket.
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.
Wij gebruiken de persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw lidmaatschap van Vereniging Dorpsbelang Marknesse en om het lidmaatschapsgeld te kunnen incasseren.
Indien u ons om een andere reden heeft benaderd, gebruiken wij uw contactgegevens om u van een reactie te kunnen voorzien.
Uw contactgegevens worden na afhandeling van uw (contact)verzoek nier verder door ons verwerkt in onze administratie.
Alleen de ledenadministrateur en de bestuursleden hebben toegang tot de ledenadministratie en de daarin geregistreerde persoonsgegevens.
Wij verstrekken uw gegevens in beginsel niet aan derden en in ieder geval niet zonder uw toestemming,
tenzij wij daartoe wettelijk zijn verplicht.
Na beëindiging van het lidmaatschap, bewaren wij uw gegevens nog gedurende één jaar, uitsluitend voor de eventuele restitutie van lidmaatschapsgelden.
Hierna worden uw gegevens definitief uit onze ledenadministratie verwijderd.
Voor het inzien of wijzigen van uw persoonsgegevens in onze administratie kunt u een e-mail sturen naar penningmeester@marknesse.nl t.a.v. de ledenadministratie.
Als uw verzoek door ons niet naar tevredenheid is afgehandeld of u heeft een andere klacht die uw privacy betreft, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: