Promotiecommissie

PROMOTIE COMMISSIE.

Om ons dorp meer bekendheid te geven heeft de Vereniging Dorpsbelang Marknesse in 1993 in samenwerking met de Ondernemersvereniging een Promotie Commissie opgericht.
De eerste vergadering heeft plaatsgevonden op 26 april 1993.
De commissie bestond uit de heren D.P.A. Weevers (voorzitter), de heren J. Grit, P. Pals, en W. van der Spoel.
Zij hebben in 1994 de folder Rust, Ruimte en Groen gepresenteerd en tevens hebben zij drie ansichtkaarten uitgebracht.

Als oudste dorp in de Noordoostpolder heeft Marknesse al weer een geschiedenis van meer dan 75 jaar.
Dit dorp, dat is ontstaan als dorp B, heeft in 2001 door middel van het Leaderproject “In het Licht van de Pionier” deze historie onder de aandacht willen brengen van toeristen en de dorpsbewoners zelf.
De plannen zijn deels door Eurosubsidie, deels door zelfwerkzaamheid gerealiseerd en zijn momenteel her en der in het dorp te zien.

Op verschillende plaatsen in het dorp zijn voorzieningen aangebracht. Vooral langs de Zwolsevaart is veel aandacht besteed aan het aantrekkelijker maken van ons mooie dorp Marknesse met onder andere een terras en een een toiletgebouw met WC en douche.

Verder heeft de Promotie Commissie zich beziggehouden met een folder, waarin de wandelroute door ons dorp is beschreven.
Langs die wandelroute zijn een aantal standaards geplaatst met daarop toeristische informatie.
De folder vertelt over het ontstaan van Marknesse in 1942, tevens wordt je tijdens de wandeling geattendeerd op de prachtige plekjes en ook worden de markante punten van Marknesse belicht.
Ook ‘s avonds kan je genieten van deze mooie plekjes, die dan verlicht worden.
In het centrum is een barak met daarin een plattegrond van alle barakkenkampen in de Noordoostpolder en een aantal foto’s met beelden uit de begintijd opgehangen.
De Pionier heeft een mooie plaats gekregen op een basaltdijkje en ook de mand, die in de beginjaren dienst heeft gedaan, is nog te zien.

Van de beelden die in die folder zijn gebruikt, is tevens een ansichtkaart gemaakt en deze is bij de Jumbo te koop.

Het is beslist de moeite waard om deze wandeling door ons dorp te maken, te meer omdat intussen de folder is vernieuwd en er nieuwe standaards met informatie zijn bijgekomen omdat het dorp na 1990 enorm is veranderd.
In alle jaargetijden is het een goede bezigheid deze wandeling te maken en op deze manier kan je het dorp, dat toch al enige geschiedenis heeft, beter te leren kennen.
De nieuwe wijk MarknesseZuid met haar prachtige woningen en tuinen wordt momenteel nog verder bebouwd. Onderweg kan je bij de Zwolsevaart even uitrusten en langs het Verzorgingshuis Markehof weer naar de brug over de sluis te wandelen. Op deze brug heb je bij helder weer een schitterend uitzicht op het water en soms is de Watertoren van Emmeloord te zien.

De folder is intussen vernieuwd en werd op de jaarvergadering van Dorpsbelang Marknesse in de kantine van sportpark De Punt (9 maart 2018) overhandigd aan het bestuur.
Ook is er een nieuwe ansichtkaart gemaakt en de folder met de ansichtkaart zijn beide nu verkrijgbaar bij de Jumbo.

In 2007 is er een herdenkingsmonument geplaatst aan het Oosteinde.
Dit gedenkteken herinnert aan de gevallen bemanning van een Engelse bommenwerper.
In 2013 is dit monument verplaatst naar de Breestraat, hoek Groene Zoom.
Jaarlijks wordt hier op 4 mei een herdenkingsbijeenkomst gehouden.

Vanaf 2004 heeft ons dorp een nieuwe dorpskrant Sluis Punt NL.
Deze dorpskrant staat ook vermeld op de website van Marknesse
www.Marknesse.nl.
Hierbij heeft de Promotie Commissie ook meegedacht en we hopen dat de dorpsbewoners hun nieuws en activiteiten zullen doorgeven.
Zonder deze informatie is het niet mogelijk om de krant van nieuws te voorzien.
Hebt u ideeën om Marknesse te verfraaien, neem dan contact met ons op promotiecommissie@marknesse.nl.

   Marknesse
 
   Dorpskrant
     
   Aankondiging:
   Hoofdsponsor:
   Subsponsoren:

© Marknesse 2019 | website : alstro webdesign Website Restyling: MC-Computerservice