Toneel

 

A.T.V.M (Algemene Toneel Vereniging Marknesse)  
De Algemene Toneel Vereniging Marknesse is opgericht op 10 Oktober 1975. De vereniging heeft een twintigtal enthousiaste leden en een groot aantal donateurs in en om Marknesse. Eenmaal per jaar
speelt de vereniging een klucht of een bijbelspel, daarnaast doet A.T.V.M. jaarlijks mee aan het Flevolands Amateur Theaterfestival met een eenakter. A.TV.M. is aangesloten bij het N.C.A.(NederlandsCentrum Amateurkunst), het C.A.F.(Centrum AmateurkunstFlevoland) en het Streekcentrum (overkoepelend orgaan van detoneelverenigingen in de Noordoostpolder).
A.T.V.M. repeteert op dinsdagavond tot ±`20.00 uur in “Het hart van Marknesse”. Wilt u meer informatie, donateur worden of een keer langskomen bij de repetities dan bent u van harte welkom, maar neemt u dan van de voren even contact op.

Voorzitter: Trijntje Rietberg, tel. 201621.
Secr. Dhr. J. de Witte, Warande 44, tel. 203645
Penningmeester Janny Nijssen, tel. 203010.
Facebook Pagina A.T.V.M
   Marknesse
 
   Dorpskrant
     
   Aankondiging:
   Hoofdsponsor:
   Subsponsoren:

© Marknesse 2019 | website : alstro webdesign Website Restyling: MC-Computerservice