Jaarverslag 2018 -2019

 


Vereniging van Dorpsbelang Marknesse

Jaarverslag periode 1 maart 2018 tot 1 maart 2019


Dorpsbelang Marknesse stelt zich tot doel de belangen van het dorp Marknesse e.o. zo goed als mogelijk te behartigen. Ook in 2018 zijn wij hier met veel enthousiasme en energie actief in geweest, samen met veel vrijwilligers. De jaarvergadering op 9 maart werd gehouden in de sportkantine van SVM “de Punt”. Wij mochten veel dorpsgenoten verwelkomen maar ook een grote afvaardiging van de lokale politiek uit de Noordoostpolder. In deze vergadering werd afscheid genomen van Rian Zachariasse en Jurjen Karel Feenstra. Voorzitter Hans Rommens keek terug op hun zittingsperiode. Rianne was enthousiast en actief in de feestcommissie en we hebben allemaal een mooie herinnering aan haar inzet bij het jubileumfeest. Jurjen Karel was betrokken bij de promotiecommissie en ook zeer actief met web-beheer en ontwikkeling van het digitaal dorpsplein. In de functie van vicevoorzitter kon de voorzitter altijd op hem rekenen. Als nieuwe bestuursleden werden Eveline Thole en Dion Mercuur voorgesteld door het bestuur. De aanwezigen bekrachtigden dit instemmend met een applaus. Na de pauze was het tijd voor het politiek debat. Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen gingen diverse politieke partijen in debat aan de hand van de volgende stellingen:
⦁ De aanleg van de rondweg in Marknesse is de komende 4 jaar een politieke prioriteit;
⦁ Er moeten betaalbare huurwoningen gebouwd worden in de toekomstige nieuwbouwfases van Marknesse.
Het werd een boeiend debat dat professioneel geleid werd door Marije Wielenga.
Het gaf ons een aardige inkijk in politieke standpunten van de deelnemende partijen.
Politiek en de aanwezige Marknessenaren waren het over één punt zeker eens: “Marknesse heeft een rondweg meer dan nodig.” Dit zal echter nog wel een uitdaging geven naar de provincie en de gemeente om dit gerealiseerd te krijgen.

Op vrijdag 13 maart zette de schooljeugd van Marknesse zich weer in voor de dorpsschoonmaak. Gewapend met grijpers en vuilniszakken trok de jeugd door het dorp om zwerfafval te verwijderen. Na afloop werden zij door dorpsbelang getrakteerd. Jong geleerd, oud gedaan!

Zaterdag 14 april passeerde een grote groep van hardlopers Marknesse voor de 11 dorpen hardloopwedstrijd. Bij verzorgingshuis Markehof was de aankomst van de ene groep en start van de volgende groep lopers. Dorpsbelang zorgde voor een versnapering en drinken bij aankomst. Veel belangstellenden waren gekomen om aan te moedigen en het spektakel van de tourkaravaan mee te maken.

Enthousiaste vrijwilligers realiseerden eind april weer een mooi Tulpenmozaïek met Nijntje Pluis in de hoofdrol. Dat meedoen belangrijker is dan winnen, gaat hierbij zeker op. Het was met elkaar, volgens de organisatie, weer een topprestatie. Hier sluit dorpsbelang zich graag bij aan.

Koningsdag heeft in Marknesse de traditie van een optocht met versierde fietsen en feestelijk aangeklede kinderen. Het was een echte beestenboel dit jaar! Na de officiële felicitatie door onze dorpsvoorzitter aan de koning, werd de vlag gehesen en was er een mooi dansoptreden door de jeugd van de basisschool. Daarna mocht de feestelijke stoet in optocht achter DOKA aan door het dorp. De achterblijvers konden ondertussen genieten van een heerlijk stuk oranjekoek.
Twee dorpsgenoten ontvingen dit jaar een koninklijk lintje te weten Johan Zieleman en Piet Ruis. Beiden zijn actief als vrijwilligers op velerlei gebieden in ons dorp.

Op 4 mei werd onder zeer grote belangstelling de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Bij verzorgingshuis Markehof startte de herdenking met mooie woorden en passende gedichten. Indrukwekkend was het om samen in een stille tocht onder het luiden van de klokken naar het monument in de Breestraat te lopen. Tegen acht uur vloog een vliegtuig met enkele dorpsgenoten laag over als groet. Enkele sprekers benadrukten met woorden en gedichten het thema “Geef vrijheid door”. Daarna volgde de kranslegging door Hans Rommens namens dorpsbelang en wethouders Haagsma en Suelmann namens de gemeente Noordoostpolder. Eerder op de avond is in Emmeloord bij het graf van de bij Marknesse omgekomen vliegeniers een krans gelegd door een afvaardiging van dorpsbelang en dorpsgenoten.

De Poldersteptocht deed op 6 mei ook Marknesse aan. Met veel spektakel en muziek werd de stoet begeleid. De concurrentie tussen de dorpen was groot en wat waren we trots dan Marknesse dit jaar voor het eerst en met grote voorsprong de winnaar was van dit sportieve festijn. De deelnemers werden door Dorpsbelang getrakteerd op een versnapering.

De Promotiecommissie Marknesse heeft er voor gezorgd dat er in ons pioniershuisje een “wilde boekenkast” is gerealiseerd. Door het verkrijgen van sponsorgeld en vereende kracht van de commissieleden en hulp van plaatselijke middenstand en vrijwilligers is dit tot stand gekomen. Inmiddels wordt er door veel dorpsgenoten gebruik gemaakt van deze boekenkast en mag dit project van de promotiecommissie zeer geslaagd genoemd worden. Bedankt!

Dorpsfeest 2018 was ook dit jaar weer een daverend succes. Van 3 juli t/m 8 juli was het feest en gezelligheid in Marknesse. Voor jong en oud en elk wat wils. Van kermis tot motortocht, van spelletjes tot zomermarkt en van pub-quiz tot feestavond, het was er allemaal en nog veel meer. We hebben weer genoten. De organisatie was top en het mooie weer de kers op de taart ;-).

Het Grachtenconcert werd dit jaar gehouden op 1 september en georganiseerd door SVM, OVM en Dorpsbelang. Het prachtige weer, de sfeervolle locatie en geweldige muziek zorgden ook dit jaar er weer voor dat het genieten was midden in ons mooie dorp. Het muzikale duo “Hier” bestaande uit Jurjen Karel Feenstra en Jelle Vonk zorgde voor vrolijke meezingers. De poldercoverband ZoZo vertolkte bekende top 40 nummers waarvan iedereen genoot onder het genot van een hapje en drankje aan onze dorpsgracht.

In oktober werden de eerste nieuwbouwwoningen aan de Hoogzijde opgeleverd door Mercatus. Deze woningen zijn 100% gasloos en energieneutraal. Wij hopen dat de nieuwe huurders er met veel plezier in zullen wonen. Na afronding van de Hoogzijde is Mercatus gestart met herbouwen aan de Breestraat. Een mooi project waarbij er een uniek woningaanbod wordt gerealiseerd. Gelijkvloers 12 seniorenwoningen en op de etage 12 starters woningen geschikt voor kleine huishoudens. Ook weer 100% energieneutraal. Dit alles zal ons dorpscentrum weer een schitterend aanzicht geven.

Het Boerdijenboek van Marknesse als onderdeel van de boerderijen reeks Noordoostpolder werd in november uitgegeven. Het is een prachtig boek geworden dat veel geschiedenis beschrijft rondom ons dorp. Een boek vol boerderijengeschiedenis maar ook andere historische verhalen uit Marknesse met vele anekdotes en foto’s van vroeger. Het boek was dan ook zo uitverkocht en geeft menig Marknessenaar uren naslagwerk en leesplezier. Vele vrijwilligers hebben zich ingezet om de verhalen te verzamelen bij (oud)dorpsgenoten en te verwerken tot dit mooie boerderijenboek.

Op 24 november kwam Sinterklaas en zijn Pieten de kinderen in Marknesse weer bezoeken. Na een spannende intocht gingen Sint en Pieten in een feestelijk gekleurde stoet door Marknesse. In Chez werd het Sinterklaasfeest voortgezet met dans en gezelligheid.

Op 14 december werd de traditionele Kerstmarkt bij de firma Van Bentem weer drukbezocht. De brandende vuurkorven en gekleurde lampjes lokten vele dorpsgenoten naar dit gezellige kerstevenement. Voor iedereen was er wat te vinden. De kinderen werden getrakteerd op poppenkast, ballonnenspektakel en een springkussen. Volwassenen konden rondsnuffelen en kerstcadeautje kopen bij de vele kraampjes. Dorpsbelang Marknesse en de Ondernemersvereniging trakteerden op een lekkere kop erwtensoep en de verschillende muzikale optredens zorgden voor een echte kerstsfeer.

Carbidschieten hoort bij oudjaar. Een groep carbidschutters maken hier ieder jaar weer een gezellig evenement van, waarbij geprobeerd wordt de geluidsoverlast zo laag mogelijk te houden. Bezoekers konden met geluiddempers in, beschut onder een partytent, de knallen beleven van de carbidbussen en een groot carbidkanon.
Tegen middernacht werd het dorpsplein door een groep enthousiaste vrijwilligers in gereedheid gebracht om met elkaar de jaarwisseling te vieren en te genieten van de traditionele vuurwerkshow. Er werd natuurlijk geproost op het jaar 2019. Jeugdige dj’s zorgden voor een gezellige sfeer.

The New Year Party op 4 januari werd ook dit jaar weer in Chez Marknesse gehouden. Het is de commissie weer gelukt ook dit jaar een afwisselend programma te brengen. De voorzitters van SVM, OVM en Dorpsbelang blikten in een speech terug op het afgelopen jaar.
De commissie Boerderijenboek nam de pluim van het jaar in ontvangst van dorpsvoorzitter Hans Rommens. Deze commissie, bestaande uit Karel en Hanny Hofs, Ria Beers, IJsbrand Haven en Kees de Jongh, kwamen wekelijks bij elkaar om de grote groep van overige vrijwilligers zoals interviewers, medeschrijvers en fotografen aan te sturen en het boerderijboek vorm te geven. Een megaklus die gewaardeerd wordt middels een pluim in de vorm van een maquette van een cultuurboerderij. Ook de overige vrijwilligers werden van harte bedankt voor de vele uren van ondersteuning hierbij. Het resultaat is dus een prachtig boerderijenboek.

Nieuwbouw fase 3 A in Marknesse zuid is het afgelopen jaar zo goed als verkocht en bebouwd. De gemeente is daarom in januari 2019 gestart met het bouwrijp maken van de volgende fase 3 B. De eerste belangstellenden hebben zich al gemeld en er zijn opties gedaan op de eerste kavels die beschikbaar komen. Marknesse is een dorp waar belangstelling voor is, dus er is behoefte aan uitbreiding. Er wordt steeds doorontwikkeld en gewerkt aan de toekomst.

Bestuur Dorpsbelang heeft tijdens haar maandelijkse bestuursvergaderingen en overleg in kleinere commissies regelmatig met een aantal vertegenwoordigers gesproken. Dit waren o.a. Carrefour, IGW, de wijkagent en Mercatus. De leefbaarheid van Marknesse was daarin altijd het onderwerp van gesprek.
Ook werd regelmatig met wethouders en gemeenteambtenaren gesproken over belangen van ons dorp en werden plannen ingebracht.
Met de vertegenwoordigers van het 10 dorpenoverleg waar wij iedere 2 maanden mee in gesprek zijn, wordt polderbreed met elkaar gekeken naar ontwikkel- en knelpunten. Als dorpen kunnen wij elkaar ondersteunen en stimuleren.

Bestuursleden van dorpsbelang zijn vertegenwoordigd in de volgende commissies, die onder verantwoordelijkheid van Dorpsbelang vallen:
⦁ De contactgroep (vertegenwoordigers vanuit straat/ buurt) overleggen 5 x per jaar. De leefbaarheid in onze eigen buurt wordt met elkaar doorgesproken en ideeën uitgewisseld. Vertegenwoordigers van IGW, Politie, Mercatus en Carrefour ondersteunen ons daarbij;
⦁ Commissie Woord en Beeld/Historisch Marknesse.
⦁ Promotiecommissie, o.a. promotiepraatje Omroep Flevoland, Wilde boekenkast en wegwijzer;
⦁ Beheercommissie/ Groencommissie van groen en gebouwen in Marknesse
⦁ Feestcommissie; Zomerfeest
⦁ Web-beheer/ Digitaal dorpsplein. Om dit laatste op te zetten is een leader subsidie aangevraagd;
⦁ Grachtenconcertcommissie (i.s.m. Ondernemersvereniging en OMNI-vereniging Marknesse);
⦁ Commissie Samen Marknesse (i.s.m. Carrefour);
⦁ Duurzaam Marknesse;
⦁ Commissie New Year Party (i.s.m. Ondernemersvereniging en OMNI-vereniging Marknesse);
⦁ Dorpsontwikkelplan (door ontwikkelen dorpsvisie Marknesse).
Het bestuur van dorpsbelang bestaat uit de volgende leden:
⦁ Hans Rommens: Voorzitter, 10 Dorpenoverleg en PR
⦁ Kees de Jongh: Vice-voorzitter Historisch Marknesse Grachtenconcert
⦁ Jozé Deen: Secretaris, Contactgroep, Samen Marknesse, Dorpsontwikkelplan
⦁ Jentina van Benthem, Penningmeester/ledenadministratie
⦁ Dion Mercuur: Alg lid Promotiecommissie, Digitaal dorpsplein
⦁ Elgon van der Heide: Alg. lid, Beheercommissie/ Groencommissie
⦁ Marjolein Verhage: Notulist Dorpsbelang en Contactgroep, New Year Party
⦁ Barbra Vereecken: Alg. lid, Grachtenconcert, Digitaal dorpsplein,
⦁ Eveline Thole: Alg. lid, New Year Party, Feestcommissie


Marknesse, maart 2019
Jozé Deen
Secretaris Vereniging Dorpsbelang Marknesse

   Marknesse
 
   Dorpskrant
     
   Aankondiging:
   Hoofdsponsor:
   Subsponsoren:

© Marknesse 2019 | website : alstro webdesign Website Restyling: MC-Computerservice