De vereniging


VERENIGING DORPSBELANG
 
Dorpsbelang Marknesse behartigt de belangen van de bewoners van Marknesse.
We zetten ons in voor de leefbaarheid van ons dorp.

U kunt daarbij denken aan het organiseren en ondersteunen van vele activiteiten, maar ook het onderhouden van contacten met provincie, gemeente, bewoners, verenigingen en ondernemers.
De vereniging heeft een onpartijdige grondslag.

Het bestuur van dorpsbelang Marknesse vergadert 11 keer per jaar en 1 keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Tijdens deze laatste vergadering legt het bestuur verantwoording af, bespreken zij actuele zaken met haar leden bespreekt en worden de bestuursleden gekozen.

Daarnaast is er periodiek een 10-dorpenoverleg, waarin per dorp binnen de Noordoostpolder de voorzitter en een tweede bestuurslid deelnemen. Hier worden ervaringen uitgewisseld en zaken, die in meerdere dorpen spelen, samen opgepakt.


Commissies en zaken die onder de vereniging Dorpsbelang vallen zijn:
  • Feestcommissie
  • Promotiecommissie
  • Beheerscommissie
  • Historisch Marknesse in woord en beeld
  • Contactgroep
  • Dorpskrant de SluisPuntNL – samen met de sport vereniging en de ondernemers vereniging
  • Marknesse duurzaam
  • Samen Marknesse

Mocht je zaken besproken willen zien of onder de aandacht willen brengen dan kan dat digitaal via dorpsbelang@marknesse.nl

   Marknesse
 
   Dorpskrant
     
   Aankondiging:
   Hoofdsponsor:
   Subsponsoren:

© Marknesse 2019 | website : alstro webdesign Website Restyling: MC-Computerservice