Welkom in Marknesse

Welkom op de website van Marknesse, groendorp in de Noordoostpolder.
                 Bij een bruisend dorp, hoort een actuele website!
 
We vullen deze site vanuit Dorpsbelang en met input vanuit De SluisPuntNL. 
Natuurlijk vullen we de site graag zo nieuwswaardig mogelijk met input vanuit het dorp en de gemeente! Heb je zelf interessante c.q. nuttige informatie of activiteiten (
geen acquisitie) in ons dorp die je via deze site wilt delen, laat het dan weten via de contactknop.
 
 
 

Organiseert bijeenkomsten in de Marke,
Houd de agenda in de gaten!


Bodemsanering en rioolvervanging Hoge Sluiswal 25 t/m 39

24-10-2016

Werkzaamheden aan de Hoge Sluiswal ter hoogte van Weevers.

Op het terrein van Weevers en in de openbare weg is een bodemverontreining die vanaf 24 oktober wordt gesaneerd.

Gelijktijdig wordt ook het gedeelte riool vervangen van Hoge Sluiswal 25 t/m 39, dit was in afwachting van de bodemsanering.Aannemersbedrijf Van der Wiel Infra&Milieu gaat de werkzaamheden uitvoeren.


Gemeente Noordoostpolder: Bodemsanering en rioolvervanging Hoge Sluiswal 25 t/m 39 

Activiteitcode G171-142 
Periode 1 Van 24-10-2016 7:00 tot 2-12-2016 17:00 
Naam Bodemsanering en rioolvervanging Hoge Sluiswal 25 t/m 39 
Omschrijving Bodemsanering en rioolvervanging Hoge Sluiswal thv mechanisatiebedrijf Weevers 
Activiteit type Weg 
Publieke url http://ltc.andes.nl/l/G171/G171-142 
Status Gepubliceerd 
Ingevoerd door Roelof Leunge 
Hinder klasse Kleine hinder (< 5 minuten) 
Gehinderden Minder dan 1.000 gehinderden 
Hinder categorie A 
Afsluiting 
Afsluiting 1 
Van A naar B Afgesloten 
Alle modaliteiten 
Van B naar A Afgesloten 
Alle modaliteiten Periodes: 
Periode 1 

Hoge Sluiswal  
Gevolgen voor het verkeer 
Algemeen Loswal bereikbaar via Oudeweg en Maanhuizenlaan. 
Deel van de loswal wordt gebruikt voor opslag materialen. 
Overige gegevens 
Contactpersonen S. Dijkstra (Toezichthouder) (Gemeente Noordoostpolder) - s.dijkstra@noordoostpolder.nl, 0527-633458 
J. Cnossen (uitvoerder) (Van der Wiel Infra & Milieu) - j.cnossen@vanderwiel.nl, 06-53723922 - 06-53723922 
dhr. R. Leunge (projectleider) (Gemeente Noordoostpolder) - r.leunge@noordoostpolder.nl, 0527-633255  
SMS-code(s) 
RD AMNJQF Van 24-10-2016 7:00 tot 2-12-2016 17:00
Werkzaamheden aan de Hoge Sluiswal ter hoogte van Weevers. Op het terrein van Weevers en in de openbare weg is een bode...
Lees meer...

 

Wilt u ook meewerken aan het boerderijenboek Marknesse?

27-10-2016
Boederijenboek Marknesse

 Wilt u ook meewerken aan het boerderijenboek Marknesse?
Kom op donderdag 27 oktober naar “de Marke”.

Er is in de Noordoostpolder een stichting opgericht die tot doel heeft om van alle uitgegeven boerderijen een korte beschrijving en een foto te maken en dat in een mooi boek vast te leggen. Het wordt een boek dat niet alleen interessant is voor de boeren en tuinders, zeer zeker ook voor de bewoners in het dorp. Want naast de beschrijving van de uitgifte met de eerste pachter en de daarop volgende ontwikkelingen van het uitgegeven bedrijf, zullen er pagina’s met algemene informatie worden opgenomen over bijvoorbeeld de verschillende boerderijtypen, de Oostenrijkse woning, het uitgiftebeleid, geschiedenis en ontwikkeling van het dorp, etc. De pagina’s met deze  algemene informatie, zullen vooral samen met de vertegenwoordigers uit ieder dorp bepaald worden. Als voorbeeld dienen de boeken, die in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn gemaakt (zie bijvoorbeeld www.boerderijenboekdronten.nl ) 
De stichting staat nog aan het begin van het project. Het streven is om in het najaar van 2018 alle 11 boerderijenboeken voor de Noordoostpolder gereed te hebben. Dat betekent dat veel uitzoekwerk, interviews en foto’s gemaakt moeten worden.
Nu nog de Noordoostpolder, de moeilijkste omdat het hier om veel meer bedrijven gaat, de diversiteit veel groter is en de eerste generatie pachters alweer zo’n 70 jaar geleden naar de Noordoostpolder is gekomen. 
Inmiddels zijn in alle dorpen een aantal mensen al actief om voor zijn of haar dorp een bijdrage te leveren. In Marknesse bestaat het voorbereidingsgroepje uit: Kees de Jongh, IJsbrand Haven, Ria Beers, Hanny en Karel Hofs.
Bent u ook geïnteresseerd om aan dit project mee te werken of beschikt u over foto’s uit de tijd van de uitgifte, of hebt u nog parate kennis vanuit de tijd van de eerste uitgiftes, alle hulp is van harte welkom. En natuurlijk zijn schrijvers/interviewers en fotografen ook van harte welkom.
Ik ga ervan uit dat er ook binnen de Marknesser gemeenschap belangstelling is om hierover meer te horen, dan wel om actief mee te doen. 
Op donderdag 27 oktober a.s. wordt een informatieavond georganiseerd in “de Marke”, aanvang 19.30 uur. Hier kunt u informatie krijgen over de verdere invulling van het Boerderijenboek voor Marknesse.
Namens het voorbereidingsgroepje,
Karel Hofs (coördinator voor Marknesse)
Boederijenboek Marknesse  Wilt u ook meewerken aan het boerderijenboek Marknesse? Kom op donderdag 27 oktober naar “de Marke&...
Lees meer...

 

Veilig Marknesse: samen staan we sterk

10-01-2017
Veilig Marknesse: samen staan we sterk

In Marknesse is sinds kort de WhatsApp 
""Buurtpreventie groep Veilig Marknesse"" opgericht. 
Het belangrijkste doel hiervan is een veilige(re) buurt. 
In deze Buurtpreventiegroep informeren bewoners (van het dorp en het buitengebied) elkaar

via berichten op WhatsApp over verdachte situaties. 
Zo kunnen snel veel mensen bereikt worden.

De groep is er om bijvoorbeeld inbraak en vandalisme te voorkomen, 
door verdachte situaties te signaleren en te delen. 
Indien nodig kan actie worden ondernomen door de politie te waarschuwen en bijvoorbeeld 
zelf naar buiten te gaan om iemand aan te spreken.

Door deze samenwerking van buurtbewoners waken we samen over de veiligheid
in onze eigen leefomgeving. 
Naast samenwerken is ook de zichtbaarheid van buurtpreventie erg belangrijk; 
inbrekers zullen buurten die zichtbaar actief zijn vermijden.

Bij voldoende aanmeldingen, kunnen er borden geplaatst worden in Marknesse 
zodat voor iedereen zichtbaar is dat de buurtpreventie actief is.

Voor meer informatie en aanmeldingen
kunt u kijken op www.Marknesse.nl of www.WABP.nl .

Vragen over het initiatief en/of andere opmerkingen kunnen gemaild worden

naar veilig@marknesse.nl

Wilt u ook de veiligheid in ons dorp vergroten? 
Meldt u dan nu aan bij de WhatsApp
KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN

Buurtpreventie groep Veilig Marknesse!
Veilig Marknesse: samen staan we sterk In Marknesse is sinds kort de WhatsApp ""Buurtpreventie groep Veilig Marknesse"&q...
Lees meer...

 

Zijn er wel mensen die iets durven te vragen?

11-01-2017

Samen Marknesse is al een tijdje bezig om vragen van dorpsgenoten te verbinden met iets wat een ander te bieden heeft. 
De ene dorpsgenoot kan een klus in de tuin doen en de ander kan helpen bij de administratie. 
Of de één kan autorijden en iemand naar het ziekenhuis brengen en de ander kan een appeltaart bakken of ondersteunen bij een (sociale) activiteit. 
De PKN kerk heeft tijdens één van haar diensten ook aandacht gevraagd voor wederzijdse hulp aan elkaar. 
Zij hebben een mooie lijst van mensen die iets kunnen bieden. 
We hebben met elkaar overlegd en het is ons opgevallen dat er meer “aanbieders” lijken te zijn dan “vragers”.  
Uit onderzoek blijkt dat mensen het moeilijk vinden iets te vragen aan een ander. 
Kennelijk vinden we het gemakkelijker hulp te bieden dan hulp te vragen. 
Toch weten we dat er echt mensen zijn die hulp nodig hebben en een helpende hand kunnen gebruiken. 
We willen aan jullie vragen om uit te kijken naar hen die een uitgestoken hand kunnen gebruiken. 
Hebt u zelf iets te vragen of kent u iemand die een beetje hulp of ondersteuning kan gebruiken? 
Neem contact met ons op! 
We hebben al een aantal mooie verbindingen kunnen maken, 
zoals een contact tussen een ouder iemand die graag zwemt, 
maar hulp en vervoer nodig heeft. Er is een vast maatje nu, die vervoer en ondersteuning biedt. 
Beide zijn er blij mee. 
Laat ons weten wanneer je iets te vragen en/of te bieden hebt! 
Durf gewoon te vragen! 
Mail naar: samenmarknesse@outlook.com of stuur een briefje naar: Noordzoom 147, 8316 CH, Marknesse.
Samen Marknesse is al een tijdje bezig om vragen van dorpsgenoten te verbinden met iets wat een ander te bieden heeft. De ene dorpsgenoo...
Lees meer...

 

Samobiel : Makkelijk meerijden met je dorpsgenoten

15-01-2017
Makkelijk meerijden met je dorpsgenoten 
Schrijf je in bij Samobiel op 23 mei of 2 juli 

Hoe vaak komt u geen dorpsgenoten tegen als u in bijvoorbeeld Emmeloord bent? “Goh, we hadden wel met elkaar mee kunnen rijden!” Meerijdienst Samobiel maakt dat in Marknesse een stuk makkelijker. Leuk om elkaar (nog) beter te leren kennen en het spaart geld en milieu. Hoor er alles over op de prikbordochtend van Samen Marknesse op 23 mei of op de Samobiel stand tijdens de zomermarkt op 2 juli. Hubèr Buijsman helpt belangstellende dorpsgenoten om zich in te schrijven en ritten te boeken of aan te maken. 

Meerijdienst voor dorpsbewoners 
Vaak doet het OV er wel erg lang over om van A naar B te komen door de vele omwegen in de busroutes. Of de bus komt niet op de tijd en plek die u wilt. Dan is Samobiel een handige aanvulling op het OV. Het idee is simpel: meerijden met dorpsgenoten die dezelfde kant op gaan. Samobiel maakt dit makkelijker met een eenvoudig te gebruiken website die vraag naar en aanbod van ritten vanuit Marknesse bij elkaar brengt. Een groep betrokken bewoners trekt de kar en vormt de motor achter Samobiel. 

Ik ben Samobiel: Hubèr Buijsman 
“Die betrokken bewoner? Dat ben ik!” vertelt Hubèr Buijsman van Duurzaam Marknesse enthousiast. “Samen rijden betekent minder auto\'s op de weg, het is goedkoper en het spaart het milieu. Ook is met elkaar meerijden goed voor de sociale samenhang in ons dorp. Samobiel maakt met elkaar meerijden makkelijk via een dorpswebsite waarop je ritten kunt plaatsen die jij als chauffeur maakt of ritten kunt aanvragen als passagier. Iedereen kan er gebruik van maken: jong en oud, voor boodschappen, school, sociaal, sport, uitgaan, werk, doktersbezoek of wat dan ook. Samen met andere betrokken bewoners stel ik het netwerk van routes, bestemmingen, stopplaatsen, kilometervergoeding enzovoorts vast en help ik bewoners op weg. Ik geloof echt dat Samobiel iets toevoegt aan de leefbaarheid in ons dorp. Ik hoop dan ook dat inwoners veel ritten gaan delen.” 

Zo werkt Samobiel 
1.	U biedt of vraagt vanaf 23 mei een rit aan via de dorpswebsite marknesse.samobiel.nl 
2.	U krijgt een sms als een dorpsgenoot dezelfde kant op gaat of wil 
3.	U kiest of U de rit samen wilt maken of niet 
4.	Per rit betaal of ontvangt u een kleine kilometervervoering. Dat loopt via de site, dus geen gedoe met contact geld. 

Kom langs op 23 mei of 2 juli 
Hubèr: ”op 23 mei zijn we erbij tijdens de prikbordochtend van Samen Marknesse tussen 10.00 en 11.30 in de Marke. Iedereen kan mij dan vragen stellen over Samobiel en ik help mensen die zich in willen schrijven en ritten willen boeken.” 

Vanaf 23 mei kun je je ook op de dorpswebsite als eerste gebruiker registeren: marknesse.samobiel.nl. Let op: dit is alleen voor inwoners van Marknesse! 

Op 2 juli staan we met een stand op de zomermarkt. 

Neem voor meer informatie contact op met Hubèr Buijsman via marknesse@samobiel.nl of 
06 28 23 21 95. of schrijf je vanaf 23 mei in op marknesse.samobiel.nl
Makkelijk meerijden met je dorpsgenoten Schrijf je in bij Samobiel op 23 mei of 2 juli Hoe vaak komt u geen dorpsgenoten tegen als u i...
Lees meer...

 
   Marknesse
 
   Dorpskrant
     
   Aankondiging:
   Hoofdsponsor:
   Subsponsoren:

© Marknesse 2017 | website : alstro webdesign Website Restyling: MC-Computerservice